მრგვალ მაგიდას თემაზე: "1924 წლის აჯანყება. ეპოქა და სინამდვილე"
14 ოქტომბერი, 2014
15 ოქტომბერს 13.00 საათზე თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის სამეცნიერო განყოფილება გამართავს მრგვალ მაგიდას თემაზე:
"1924 წლის აჯანყება. ეპოქა და სინამდვილე".

მრგვალი მაგიდა ეძღვნება 1924 წლის აჯანყების 90 წლისთავს.

მისამართი: კოსტავას ქ. 5, I სართული, თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სააქტო დარბაზი.


Carpet Cleaning Calgary