სამედიცინო უნივერსიტეტის სტატიები
ახალბედა სტომატოლოგთა პრობლემები და პერსპექტივები
01 თებერვალი, 2014
სპეციალობა - სტომატოლოგია, სწავლების ხანგრძლივობა - 5 წელი, პროგრამის მიზანი - სტომატოლოგიაში დიპლომირებული მედიკოსების მომზადება, მათთვის სტომატოლოგიური პრაქტიკული საქმიანობისთვის აუცილებელი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო განათლების მიცემა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

გამოკითხვა
თქვენი აზრით, რომელი კერძო უნივერსიტეტი გამოირჩევა სწავლის მაღალი ხარისხით?
ვიდეო


Carpet Cleaning Calgary