ქვოტის სქემის სტიპენდიები ნორვეგიულ უნივერსიტეტებში სასწავლებლად
06 ოქტომბერი, 2014

ნორვეგიის მთავრობა განვითარებადი ქვეყნების სტუდენტებისთვის გასცემს სტიპენდიებს ქვოტის სქემით.


პროგრამის მიზანია, ხელი შუწყოს უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციას. ამ ეტაპზე, სქემის მეშვეოით ფინანსდება 1 100 სტუდენტი, რომელთაგან 800 განვითარებადი ქვეყნებიდანაა.

როგორც წესი, პროგრამა გულისხმობს კურსის ინგლისურ ენაზე გავლას.

თუ გსურთ მონაწილეობა მიიღოთ პროგრამაში, განაცხადი უნდა შეავსოთ თქვენი ქვეყნიდან, სადაც ბოლო 1 წელი მაინც ცხოვრობდით.

განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა 2014 წლის 1 დეკემბერი.

განაცხადის შეტანა შეუძლიათ სტუდენტებს განვითარებადი ქვეყნებიდან, აღმოსავლეთ ევროპდან და ცენტრალური აზიიდან.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ:

http://siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/Study-in-Norway/Quota-Scheme

 Carpet Cleaning Calgary