შრი ლანკის მთავრობის სტიპენდიები საერთაშორისო სტუდენტებისთვის
06 ოქტომბერი, 2014

შრი ლანკის პრეზიდენტის სტიპენდიების ფარგლებში, ქვეყნის უმაღლესი განათლების სამინისტრო აცხადებს აპლიკაციების მიღებას საერთაშორისო სტუდენტებისგან 2014-15 აკადემიური წლისთვის.


კანდიდატი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს პროგრამაში, უნდა სარგებლობდეს თავისი ქვეყნის სათანადო უწყების (სამინისტრო–დაწესებულება) რეკომენდაციით.

სტიპენდიები გაიცემა სამედიცინო–სტომატოლოგიური კურსებისთვის, რომელიც მოიცავს: სწავლის გადასახადს, ვიზასა და თვიურად გამოყოფილ თანხას.

განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა 2014წლის 15 ოქტომბერი

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ:

http://www.mohe.gov.lk/index.php/en/foreign-students/100-scholarships-for-foreign-students

 Carpet Cleaning Calgary