ახალგაზრდული არასამთავრობოები/საინიციატივო ჯგუფები
ESN TBILISI ISU- მარტივი გზა უცხოეთში განათლების მისაღებად
11 მაისი, 2014
საზღვარგარეთ სასწავლებლად წასვლაზე უამრავი ადამიანი ოცნებობს, ხშირ შემთხვევაში გაცვლით პროგრამებსა და სხვა უამრავ პროცედურულ საკითხებზე სწორი და ამომწურავი ინფორმაციის არქონა ხდება ის უმთავრესი ხელისშემშლელი ფაქტორი, რის გამოც ახალგაზრდები ვერ ახერხებენ უცხოეთში გამგზავრებასა და განათლების მიღებას.
საერთაშორისო სტუდენტთა კავშირი (International Students Union (ISU)) არის არასამთავრობო არაკომერციული სტუდენტური ორგანიზაცია, რომელიც მხარს უჭერს სტუდენტთა გაცვლით პროგრამებს და ეხმარება ახალ გარემოში მოხვედრილ სტუდენტებს კულტურულ და სოციალურ ადაპტაციაში. რაც მთავარია, ორგანიზაცია ზრუნავს სტუდენტების პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე.
პროექტი ,,საქართველოს ახალგაზრდული მთავრობა“
02 აპრილი, 2014
არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,საქართველოს ახალგაზრდა პოლიტიკოსები" 2013 წლის 18 დეკემბერს დაფუძნდა ქეთევან ონიანის მიერ.
„ახალგაზრდა სოციოლოგთა გაერთიანება“
29 მარტი, 2014
"ახალგაზრდა სოციოლოგთა გაერთიანება" ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე ჩამოყალიბდა სტუდენტების მიერ. მისი მიზანია, სტუდენტების ჩართვა სხვადასხვა საზოგადოებრივ აქტივობაში.
„დებატების კლუბი“ ქართულ უნივერსიტეტში
16 ნოემბერი, 2013
„საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის“ ინიციატივით, სხვა უნივერსიტეტებთან ერთად ახლა უკვე საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტშიც იქმნება დებატების კლუბი.
ქველმოქმედებისთვის შექმნილი „ბაქსვუდის მოხალისეთა კლუბი“
05 ოქტომბერი, 2013
ორგანიზაცია „ბაქსვუდის მოხალისეთა კლუბი“ სამი თვეა რაც დაარსდა. კლუბის შექმნის ინიციატორი და პრეზიდენტია მურთაზ თაკალანძე. კლუბში გაწევრიანება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.


Carpet Cleaning Calgary